Integritetspolicy

Hejbarn.se integritetspolicy för personuppgifter beskriver vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter som sparas av oss samt hur du kan kontakta oss.

Personuppgifter vi samlar in

Om du enbart använder webbplatsen för att få information, och inte registrerar eller skickar några personuppgifter till oss, så behandlar vi enbart de personuppgifter som din webbläsare skickar till oss. I sådana fall inhämtar vi endast nedanstående data, som behövs för att kunna garantera webbplatsens säkerhet och stabilitet.

 • IP-nummer
 • Datum och tidpunkt
 • Tidszon
 • Vilken webbsida som laddas
 • Access status / HTTP status
 • Mängd data som har överförts
 • Webbsida från vilken besökarens laddning genomförs
 • Webbläsare
 • Operativsystem
 • Webbläsarens version och språkinställning

I samband med att du tar kontakt med oss registrerar vi dina personuppgifter och kontaktuppgifter. I sådana fall inhämtar vi endast nedanstående data, som behövs för att vi ska kunna identifiera dig och komma i kontakt med dig.

 • IP-nummer
 • Namn (förnamn och efternamn)
 • E-postadress
 • Datum och tidpunkt
 • Tidszon

Personuppgifterna sparas av oss under den tid som är nödvändig för att kunna hjälpa dig behandla ditt ärende. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att de inte längre går att koppla till dig.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling samt begära att få dina personuppgifter rättade eller raderade, så länge vi inte är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. Detta görs skriftligen till personuppgiftsansvarig för hejbarn.se.

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till annan part förutom för behandling för Adrila Sweden ABs räkning. Det kan t.ex. röra sig om distribution av tävlingsvinst, samlarkampanj eller liknande. De företag som behandlar personuppgifter för Adrila Swedens ABs räkning gör det under ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal, som innebär att de ska följa våra riktlinjer för säkerhet och sekretess, samt uppfylla kraven enligt Dataskyddsförordningen. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till något annat företag, men vi kan dock tvingas att lämna ut personuppgifter enligt lag.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att innehållet på hejbarn.se länkar till tredje parts webbplats, hemsida, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom hejbarn.se saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser ansvarar vi inte för dess innehåll. hejbarn.se och dess samarbetspartners ansvarar inte heller för de skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Cookies

När du använder vår webbplats lagrar vi så kallade cookies på din dator. Här kan du läsa mer om vår hantering av cookies.

Marknadsföring

Hejbarn.se deltar i olika annonsprogram via Adtraction AB, Adrecord AB och Tradedoubler Sweden AB. Syftet med deltagandet i annonsprogrammen är att erhålla ersättning genom att länka till Annonsörer.

Personuppgiftsansvarig

Adrila Sweden AB (Org. Nr. 559001-7934), Nickes Väg 60, 423 49 Torslanda är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

Så kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har övriga frågor, är du välkommen att kontakta oss.

Denna integritetspolicy är senast uppdaterad 2022-08-03.